İmam Cəfər Sadiq (ə): “Sünni azanıyla Cümə namazı qılın” …!


rafizidini

Həmd Allaha, Salat və salam onun Rəsuluna (sas), Əhli Beytinə (ə.s) və şərəfli səhabələrinə (ra) olsun!

Sevgili qardaşlarımız, şiə zihniyyetine öz resurslarına cavab verməyə davam edirik.Gördüyünüz şəkil Şeyx Saduqun “Men la Yahdarul Faki” adlı kitabının 442 və 443-cü səhifələrində bulunan 899 nömrəli hədis və belədir:

“İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) dedi:” Cümə namazlarını onların (Sünnilərin) azanı ilə edin çünki onlar namaz vaxtlarına çox diqqət edirlər ”

Şeyx əl Cevahir “Cevahir Əl Kəlam” adlı kitabın 7-ci cildinin 267-ci səhifəsində Hədis səhihdir demişdir.

Şeyx Həsən Sahib Əl Maalim “Münteka Əl Ceman” cild 1-də Hədis səhihdir demişdir

 

17

View original post

Advertisements
By Admin

“MƏSUM” IMAM DIGƏR “MƏSUM” İmamın ictihadını rədd edir və onu BU hərəkətini TƏRKETMƏYƏ çağırır ….!


rafizidini

Şiə şeyx Kuleynin Məşhur kitabi “Əl Kafi” (cild 2 səhifə 87)-də belə bir hədis var:

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب, فقال لي أبي: يا بني دون ما أراك تصنع, فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير

“Əli bin İbrahim atasından, o Ibni Əbu Umeyrdən, O Hafs bin Əl Buhturi və başqalarından, onlarda Əbu Abdullahdan (ə.s):” Mən gənc olduğum zaman Ibadet ictihadlarında həddindən artığa qaçırdım.Bu səbəbdən atam (İmam əl Baqir (ə.s)) mənə dedi ki : “Ey Oglum, Bunu etmə.Eğer Allah qulunu sevirsə onun bir nəbzə etdiyindən belə məmnun OLACAQDIR”

Əl-Məclisi dedi ki: “Həsən kimi Səhih” Miratı-ul-`Ukul 8/110.
-əl-Behbud dedi ki: Səhih əl-Kafi 1/77.
-əl-Nəcəfi əl-mevsuk `ah-da:” Bu hədis səhihdir “1/390

.infallible_rejects_ijtihad_of_other_infallible_1infallible_rejects_ijtihad_of_other_infallible_2

 

 

İndi Rafizilərə soruşmaq gərək necə olur ki sizin tabirinizcə “günahsız” olan bir imam diger…

View original post 12 more words

By Admin

İMAM MEHDİNİN (AS) Anasının adı NERGİSMİDİR ..!?


rafizidini

mehdi .r.a annesi

 

Gördüyünüz şəkil Abna.İr adlı rafizi saytından alıntıdır.

 

Rafizi saytı deyir:

Anası: Roma imperatorunun qızı Nərgiz xanımdır.

Nərgiz ölkəsində olduğu zaman heyrət verici yuxular görərdi; bir dəfə Hz. Məhəmməd sallallahu əleyhi və alih ilə Hz. İsa aleyhissələm-ın özünü İmam Həsən Əsgəri aleyhis-selâm’a nikahladıqlarını gördü. Çaşdırıcı yuxularından birində də, Hz. Fatimə-i Zəhra selamullahi aleyha’nın dəvəti üzərinə, müsəlman oldu, amma İslamı qəbul etdiyini ailəsi və ətrafından gizlədi. Yuxusunda, sərhədə gedən ordunun, xidmətçi və cariyeələriylə birlikdə gizlicə sərhədə getməsi deyilmişdi. Elə də etdi və sərhəddə İslam ordusunun qabaqcıl dəstələri onları əsir aldılar və onu da, Kayserin ailəsindən olduğunu bilmədən digər əsirlərlə birlikdə Bağdada apardılar.

Bu hadisə, onuncu imam Hz. Hadi aleyhissələm-ın imametinin son zamanlarında oldu və İmam Hadi aleyhissələm-ın tərəfindən vəzifələndirilmiş Etibarlı bir şəxs, İmamın yazdığı Yunanca bir məktubu, Bağdada aparıb Nergizə çatdırdı və onu kölə tüccarından satın alaraq, Samirraya İmam Hadi aleyhissələm-ın yanına gətirdi.İmam, Nergisin yuxuda gördüyü şeyləri ona xatırlatdı və…

View original post 796 more words

By Admin

MUHTAR ES Sakafi KİMDİR?: “BİR KAHRAMANMI?” YOXSA “BİR YALANCIMI” ..!?


rafizidini

 

Şiələrin Qəhrəman olaraq gördükləri hətta haqqında filmi cəkdikləri, Muxtar əs Sakafinin şiə qaynaqlarına söykənərək bir kəzzab (yalançı), bu günkü şiələrin inandığı şəkildə İmamətə inanmayan və Imam Əliden (ra) sonra Məhəmməd bin Hənəfiyyəyi (ra) Imam və Mehdi kimi qəbul edən biri olduğunu bilirdinizmi?

Muxtar bin Ubeydullah əs Sakafinin həyatını araştırdığınızda onun Keysaniyyə firqəsinin lideri olduğunu görürsünüz.Keysaniyyə təriqəti Məhəmməd bin Hənəfiyyenin atasından sonra İmam olduğuna inanırlardı.Bu təriqət Keysaniyyə adlanmasinin səbəbi Muxtar ləqəbinin Keysan olmasından irəli gəlir (Əl Nubahti, Firak əl Şiə, səhifə 33, # 55)

Muhtariyyə (Keysaniyyə) firqəsinə görə: “Məhəmməd bin əl Hənəfiyyə İmam Mehdidir” və İmam Əlinin həlefidir.Ehli Beytdən kimsə ona qarşı çıxa bilməz və Onun İmamətinə QARŞI ayaqlanamaz.ve Kimsə onun icazəsi olmadan onun qılıncını istifadə edə bilməz (Əl Nubahti, firak əl Şiə, Məhəmməd min Hanefiyyenin imamaeti hissəsi, səhifə 38)

 

محمد بن الحسن و عثمان بن حامد، قالا حدثنا محمد بن يزداد الرازي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،…

View original post 666 more words

By Admin

Şiə ŞEYX şəhid HÜSEYN Fatimiyə GÖRƏ NASİBİLER Kimlərdir ..!


rafizidini

Rafizilərin, Peyğəmbərin (sas) seçkin səhabələrinə olan nifrətlərininin və onları necə əhli beytin düşməni adlandirdiklarinin sənədlərini paylaşırıq:

Pakistanlı Şiə Şeyx Şəhid Hüseyn Fatimə “Parda Utha Hai” adlı kitabının 269-cu səhifəsində deyir:

Tarix Şahid oldu ki, Əbubəkr, Osman, Aişə, Həfsə, Həsən Al Bəsri, Əbu Hureyrə, Xalid, Müaviyyə, Amr İbn As, Mərvan .. Abdülrahman, Şimr, Əbu Hənifə, Abdülvəhhab əl Necd, Buxari, Şeyx Abdülqədir əl Ceylani, Və Mirzə Həyat və Mirzə Qulam Əhməd əl Qədyani-bunların hamısı Əhli Beyt düşmənliklərində Ömeri nümunə götürmüşlər.

parda

Allahin lənəti Peyğəmbər (sas) əshabına və xanımlarına kin güdən Rafizilern üzərinə olsun

View original post

By Admin

Rafizilərə GÖRƏ Allahın peyğəmbərləri AS) NASİBİDİR …!


rafizidini

ابن معروف ، عن سعدان ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الارض أقر بها من أقر ، وأنكرها من أنكر ، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها

 

“Ibni Maruf Sadandan, O Sabbah Əl Mazenidən, O Haraza bin Həsirətdən, O Həbbət əl Arıya dedi ki:” Əmirul Möminin (ə.s) dedi: “Şübhəsiz ki, Allah göylərdə və yerdə olanlara bizim vəlayətimizi təklif etdi.Bunu qəbul edənlər və rədd edənlər oldu. və Yunus (ə.s) bunu rəddetdi və Allah, o qəbuledincəyə qədər onu balinanın qarnında həbs etdi ”

(Biharul Ənvar “(dəri 14 / səhifə 391))

 
فنظر-آدم عليه السلام- إليهم بعين الحسد وتمني منزلتهم، فتسلط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل…

View original post 709 more words

By Admin

Şiənin hədis elmi …!


rafizidini

Rafizi məzhəbində hədis elmi

 

Ümumi olaraq rafizi məzhəbində hədis elmi olmamışdır. Onlar, hədislərin ağına-qarasına baxmadan, hədisin ravilərini araşdırmadan, necə gəldi qəbul etmişlər. Şübhəsiz ki, bu elm, Əhli-sünnəyə məxsus bir elmdir. Daha sonra onlar, Əhli-sünnəyə baxaraq bu elmə meyletdilər və nəticədə də onların bütün hədisləri zəif və uydurma çıxdı.

Şiənin ən Məhşur və ən qabaqcıl mühəddislərindən biri olan Hurri əl-Amili demişdir: “Yeni İstilahları (yəni hədisləri” səhih “və” zəif “kimi növlərə ayırmaq) Əhli-sünnə etiqadına və qaydalarına müvafiqdir. Hətta bu elm onların kitablarından götürülmüşdür. “” Vesailuş-şiə “20/100 və ya 30/260).

Eyni zamanda o demişdir: “Məlum olduğu kimi, bu İstilahları Əllamenin (yəni ibn Mutahhari əl-Hillinin) və ya onun şeyxi Əhməd ibn Tavusun zamanında ortaya çıxmışdır.” “Vesailuş-şiə” 20/102 və ya 30/262)

 

Yusuf əl-Behrani də bunu təsdiqləmişdir ki, hədisləri “səhih” və “zəif” kimi növlərə ayıran ilk şiə alimləri İbn Mutahhari və onun ustadı ibn Tavus olmuşdur. “Əl-Hedaikun-Nadira” 1/53)

şiələr, hədisləri növlərə ayırmağı əhli-sünnənin kitablarından…

View original post 385 more words

By Admin

MÜŞƏBBİHƏ  OLAN şiə ravileri VƏ Kulleynin MÜŞƏBBİHƏ  Şeyxi ..!


rafizidini

1) Məhəmməd İbn Cəfər İbn Avn

Şiə Şeyx İbn Davud əl Hilli “Rical” ində (səhifə 271, nömrə: 436)-da Məhəmməd İbn Cəfər İbn Avn haqqında deyir ki, O sikadır (etibarlıdır) və Təşbeh inancına sahibdir.Eyni mövzu Hillinin “Xülasə” adlı kitabının 265-ci səhifəsinin 145 nömrəli başlığında keçir

“Turaduna” adlı kitabın (cild 24, səhifə 228, nömrə 53)-də bu məlumatlar keçməkdədir:

هو محمد بن جعفر الأسدي, الذي هو من مشايخ الكليني
“O, Məhəmməd İbn Cəfər əl Əsedidir və Küleyninin Şeyxlərindəndir”

Kitabi burdan onnline olaraq oxuya bilərsiniz: http://www.rafed.net/turathona/24/24-6.html

Şiələrin Məşhur Şeyxi və ən səhih kitabları olan “Əl Kafi” nin yazıçısı Küleyninin şeyxi Məhəmməd İbn Cəfər Müşebbihədir

2) Harun ibn Muslim ibn Sadan.
İbn Davud əl-Hilli “Rical” ində (p 283, n 541) dedi ki, O sikadır (etibarlıdır) və onun məzhəbi Təşbihdir (Allahi yaratdıqlarına bənzətmə)
Eyni mövzu Hillinin “Xülasə” (p 291, n 5)-sında da keçməkdədir

View original post

By Admin

RAFIZI ŞEYX KAMAL HEYDƏRININ RICAL ELMINDƏ CAHILLIYI..!


rafizidini

 

“Görcəyimiz üzərə Kamal Heydəri Əs-Saduqun “Tövhid”den bir hədis yerləşdirmişdir ,imam Həsənin : “Ibadətin birinci növü Allahı bilməkdir, onu tanımağın əsası da Tövhiddir” dediyi
Bu hədis # cilt 2, sh 34,onnline link : http://rafed.net/books/aqaed/altawhid/03.html#09

Hədis uzundur lakin onu tam zikretmək gərəyi duymuram.gəlin hədisin isnadında olan problemə baxaq.

Hədisin sənədində (محمد بن زياد القلزمي) Məhəmməd ibn Ziyad əl-Qilzimi vardir. Alləmə Shahrudi “Mustədrəkət ilmul rical əl-hədis” (7/101) dedi ki,bu adam zikredilməmişdir(yeni məchuldur)
http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/2990_مستدركات-علم-رجال-الحديث-الشيخ-علي-النمازي-الشاهرودي-ج-٧/الصفحة_101#top

Gördüyünüz kimi hədis zəif oldugu halda rical elmindən xəbərsiz bu cahil onu sənəd olaraq istifadə etmək zəhmətinə girmişdir

View original post

By Admin

RAFIZI ŞEYX KAMAL HEYDƏRININ RICAL ELMINDƏ CAHILLIYI..! 2ci


rafizidini

 

Gördüyünüz kimi Sheyx Kamal Heydər əs-Saduqun “Kitab ət-Tövhid”-indən 5 hədis yerləşdirmişdir.

Gəlin bu hedisləri analiz edək:
Bütün hədislər bu linkdə: http://rafed.net/books/aqaed/altawhid/02.html # 08
# Əl Heydər tərəfindən yerləşdirilən 1-ci hədis:

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه : حدثنا أبي ـ رضي الله عنه ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ، قال : حدثني أبو عمران العجلي ، قال : حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا أبو العلاء الخفاف ، قال : حدثنا عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله

 

Əbu Səid əl-Xudridən, Peyğəmbər (sallalahu əleyhi və ala alihi və səlləm) dedi: “Nə mən, nə də məndən əvvəlkilər buna (bərabər) sö zler deməmiş:” heckimsə Allaha ibadət…

View original post 767 more words

By Admin