Şiə kitablarında siğənin qadağan olması.


15077

Şiə kitablarında siğənin qadağan olması.

Şiə alimlərindən sayılan şeyx ət-Tusi özünün əsərlərində belə deyir: “Əli (ə) rəvayyət edir ki, Allah rəsulu (s) belə buyurduğunu eşitdim: “Xeybər günü ev eşşəyinin ətini və müvəqqəti nigahı (siğəni) qadağan etdi” (Məhəmməd ət-Tusi, “əl-İstibsar”, 3/142 və “Təhzib əl-Əhkam”, 2/18. “Vəsail əş-Şiə”, 14/441).

Bu məsələ ilə bağlı İraq da şiə mərcəyi müctəhidlərdən sayılan Xoi-yə belə bir sual verirlər: “Ağa Əli əleyhissalamdan xəbər var ki, siğə qadağan olub.” Xoi isə cavabında belə deyir: “Əli əleyhissalam bu məsələ ilə bağlı Təqiyyə edib.” Lakin bu məsələ ilə bağlı mən deyirəm: Çox maraqlıdır ki, şiə məzhəbinin fəqirləri (alimləri) indiyə qədər eşşəyinin ətini yemək məkruh görüblər. Amma siğəni isə halal bilirlər.

Əbu Abdullahdan soruşdular: “Peyğəmbər (s.a.s)-in zamanında müsəlmanlar şahidsiz evlənirdilər?” İmam dedi: “Xeyr” (Tusi “Təhzib” c.2,səh 189)
Tusi bu rəvayyəti şərh edərkən yazır: “İmam daimi deyil,müvəqqəti nigahı qəsd edirdi.”

Abdullah ibn Sinan Abu Abdullahdan rəvayyət edir: “Mən İmamdan müvəqqəti nigah baradə soruşdum və O dedi: “Bununla öz qəlbini çirkləndirmə.” (“Biharul Ənvar” c.110,səh 318)

Əmmar Əbu Abdullahdan rəvayyət edir ki,İmam ona və Süleyman ibn Xalidə dedi: “Mutə nigahı qadağandır.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 48; “Vəsailuş şia” c.14,səh 450)

Əbu Abdullah dedi: “Sizlərdən biriniz belə vəziyyətdə yaxalanmaqdan utanmırmı?Hansı ki,bu ona və onun saleh yoldaşlarına kölgə salır.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 44; “Vəsailuş şia” c.14,səh 450)

Əli ibn Yəktin İmam Əbul Həsəndən mutə nigahı baradə soruşanda o dedi: “Ondan sənə nə? Allah səni bundan uzaq etmişdir.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 43;“Vəsailuş şia” c.14,səh 449)

Abdullah ibn Umeyr İmam Əbu Cəfərə dedi: “Sənin xoşuna gələrmi əgər sənin zövcələrin,qızların,bacıların və əmin qızların mutə nigahına girsinlər? İmam Əbu Cəfər ondan bu sözləri eşidəndə üz döndərdi.” (“Furu əl Kəfi”c.2,səh 42;“Təhzib” c.2,səh 186)

Advertisements
By Admin

Şərh yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s