NAMAZ


Uca Allah buyurur:
«Halbuki onlara əmr edilmişdi ki, Allaha – dini yalnız Ona məxsus edərək, digər bütün batil dinlərdən islama dönərək – ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru-düzgun din budur!»(əl-Bəyyinə, 98:5).

Malik ibnu-l-Huveyris (r.a.) rəvayət edir ki, Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – dedi: «… Mənim necə namaz qıldığımı görürsünüz, siz də elə namaz qılın! …» (Səhihu-l-Buxari, 631; Səhih Muslim, 1533)

Namazın şərtləri

Namaz qılmaq, həddi-büluğa çatmış, ağlı başında olan hər bir müsəlmana vacibdir.

 1. Təharətli olmaq (dəstəmazlı və ya zərurət olduqda qüsllü, və ya onları əvəz edən təyəmmümlü olmaq);
 2. Hər namazı vaxtında qılmaq;
 3. Bədəni, paltarı və namaz qılınan yeri nəcasətdən (murdarlıqdan) təmizləmək;
 4. Ayıb yerlərini (övrəti – Kişi üçün göbəkdən dizə qədər, qadın üçün isə əl və üzdən başqa bədənin hər yerini) örtmək;
 5. Qibləyə tərəf durmaq.
 6. Hər namaz üçün (qəlbdə) niyyət etmək.

Namazı batil edən amillər

 • Dindən dönmək (Allah bizi və sizi xüsusilə bundan qorusun!);
 • Rükn, vacib və şərtlərdən hər hansı birini qəsdən tərk etmək;
 • Namaz əsnasında bilərəkdən artıq (namaza aid olmayan) danışmaq və ya hərəkət etmək;
 • Bilərəkdən rükuların, səcdələrin, qiyamların (ayaq üstdə duruşların) və qüudların (oturuşların) sayını artırmaq;
 • Surələri oxuduqda bilərəkdən ya hərfləri, ya kəlmələri, ya da ayələri düz oxumamaq. Bu, Allah tərəfindən nazil olan tərtibin bilərəkdən pozulduğuna görədir.
 • Bilərəkdən namaz əsnasında bir şey yemək və ya içmək;
 • Qəh-qəhə ilə gülüş (təbəssüm müstəsnadır).
 • Bilərəkdən tələffüz olunan rükn [ilk təkbir, Fatihə surəsi, sonuncu təşəhhüd, salamlar] və vacibləri [ilk təkbirindən sonrakı təkbirlər, “Səmi-Allahu limən həmidəh”, “Rabbənə və ləkəl həmd”, “Sübhanə Rabbiyə-l-Azım”, “Sübhanə Rabbiyə-l-Ə’lə”, “Rabbi-ğ-firli”, ilk təşəhhüd] dili tərpətmədən (qəlbdən keçitrməklə) yerinə yetirmək.
 • Təyəmmüm etdikdən sonra namaz qılınan vaxt su tapılsa.

Namazda bəyənilməyən əməllər (məkruhlar)

 • Yuxarı baxmaq;
 • Səbəbsiz yerə başı döndərmək;
 • Namazdan yayındıran şeylərə baxmaq;
 • Əlləri belə qoymaq;
 • Səcdədə dirsəkləri yerə qoymaq;
 • Gözləri yummaq;
 • Səbəbsiz yerə namazı batil etməyən artıq hərəkətlər etmək (qaşınmaq, tərpənmək və s.);
 • Ortalığa yemək qoyulduğu zaman;
 • Eyni rək’ətdə Fatihəni təkrar oxumaq;
 • Sidiyi, havanı və s. zorla saxlayaraq ayaqyoluna getməmək.
 • Namazdan qabaq pencəyin və ya köynəyin qollarını çırmalamaq;
 • Çiyni açıq namaz qılmaq;
 • Üzərində müxtəlif heyvan, quş, insan və s. şəkli olan paltarda, habelə bu növ şəkillərin qarşısında və ya üstündə namaz qılmaq;
 • Namaz qılanın qabağında sütrənin [Təqribən dirsək hündürlüyündə olan ağac və ya ona bənzər əşyanın qoyulması] olmaması;
 • Niyyəti ürəkdə deyil, dillə ifadə etmək;
 • Rükuda olarkən belin və qolların düz olmaması;
 • Sıraların tam şəkildə düzəldilməməsi, namaz qılanlar arasında boşluğun olması;
 • Səcdə zamanı başla dizlər, həmçinin dirsəklərlə bel arasında məsafə (boşluq) qoymamaq.
 • Camaat namazında imamdan qabaq hərəkət etmək.
 • Rüku və səcdədə Quran oxumaq.
 • Məsciddə yer seçib daima yalnız o yerdə namaz qılmaq.

Namazın qılınması üçün qadağan olunmuş yerlər

 1. Murdar yerlər;
 2. Qəbrstanlıqda (meyit dəfn olunmuş yerdə), qəbrə üz tutmaqla və ya onun üstündə namaz qılmaq (cənazə namazı müstəsnadır);
 3. Hamam və tualetdə;
 4. Dəvə saxlanılan yerdə;
Advertisements
By Admin

Şərh yaz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s